-

1. รายละเอียดผู้เข้าร่วม
2. โปรดอธิบายคำว่า “Digital Literacy” ในความเข้าใจหรือนิยาม (100-150 ตัวอักษร)


พิมพ์ตัวเลขที่เห็นในภาพ:    เปลี่ยนภาพ© Copyright 2020 Thailand ICT Youth Challenge - All Right Reserved.